Vetenskapliga fördelar med modern avtalshantering

Avtalshantering har kommit långt sedan dagarna med pappersdokument, ordbehandlare och manuella kalkylblad. Trots att samhället är digitaliserat och internet varit allmänt tillgängligt sedan början av 1990-talet, så var det för bara några år sedan vanligast att hantera alla avtal offline, det vill säga med traditionella pappersdokument. Många av dagens företag som gått över till digitala avtal hanterar fortfarande avtalen med manuella system såsom e-post och kommersiella kalkylblad. Vissa företag har gått halva vägen genom att använda digitalt skapade avtal som sedan skrivs ut.

Oavsett om avtalet är på papper eller digitalt måste de för att vara juridiskt giltiga innehålla två delar:

  • Alla parter måste vara överens om avtalets innehåll.
  • Något av värde som pengar, varor eller tjänster måste bytas ut mot något annat av värde.

Utvecklingen har gått snabbt framåt

Faktum är att utvecklingen gått snabbt framåt och numera är det mest effektiva sättet att hantera avtal genom molnbaserade lösningar. Denna lösning är fullt utrustad med smarta funktioner för att skapa, granska och dela avtal under hela avtalsprocessen. Titta på marknadens bästa aktör inom avtalshantering, Precisely, som erbjuder en plattform för hela företagets avtalsbehov. Sedan Precisely grundades har det varit en stor favorit bland jurister i Norden och idag har Precisely kunder över hela världen.

Vad som gör Precisely så populärt är att deras digitala avtalshantering är optimerad med automation – något som gör avtalshanteringen både billigare och enklare. Mer konkret innebär detta att Precisely tillhandahåller automatiserade mallar som låter dig skapa felfria avtal snabbt och automatisera godkännandeprocesser. Om du driver ett stort företag kommer du att spara in massor av tid och energi på administrativt arbete. Eftersom du kommer att ha alla avtal på en enda plats kommer du att alltid hitta avtalet du letar efter blixtsnabbt. Bäst av allt är att den mer resurseffektiva avtalshanteringen ger dig en ökad kontroll och minskar kostnaderna.

Upplys om modern avtalshantering genom vetenskapskonferenser

Ett sätt att upplysa företag om fördelarna med en helt digitaliserad avtalshantering är att organisera vetenskapskonferenser. Du kan börja med att presentera svårigheterna med att hantera avtal manuellt och ta upp verkliga erfarenheter från olika företag. Understryk att de är alltför ineffektiva och opraktiska för dagens moderna företag.

Eftersom digital avtalshantering är något relativt nytt kan många företag av naturliga skäl vara skeptiska. Det kan dessutom vara svårt att visa hur modern avtalshantering ger tids- och resursbesparingar för företag. Lösningen är att inte bara upplysa om fördelarna, utan att noggrant specificera de vetenskapliga fördelarna för att ge mer tyngd åt att göra förändringen. Du kan också rekommendera deltagare kika på Precisely som erbjuder ett gratis prov i 14 dagar. Det här ger eventuella skeptiker ett smakprov på branschens bästa avtalssystem.

Förutom att upplysa om fördelarna med modern avtalshantering är det bra att även specificera nackdelarna med traditionell avtalshantering, inte minst att det är alldeles för tidskrävande och opålitligt. I dagens digitaliserade och uppkopplade värld är det alldeles för ineffektivt att arbeta med utskrifter, skanningar och manuella underskrifter. Dessutom är det svårare att hålla koll på alla avtal och hitta dem när du behöver.