Skapa en informationsfilm för att marknadsföra konferensen

Om du ska anordna en konferens är marknadsföring väldigt viktigt. Du måste skapa ett intresse för konferensen. Ett smart sätt är genom en film som på ett enkelt sätt förklarar komplicerade saker.

Smart informationsfilm

En informationsfilm och en reklamfilm är inte riktigt samma sak, även om de tangerar varandra. En informationsfilm förklarar en process eller ett kunskapsområde på ett lätt och överskådligt sätt. Så att dina besökare verkligen vet vad konferensen kommer att handla om. Det finns många som älskar vetenskap, men kan dra sig för att delta på en konferens av rädsla för att de inte kommer att förstå ämnet. Att de inte riktigt hör hemma. Med en informationsfilm från https://www.explainer.se/ kommer du både skapa intresse för konferensen samtidigt som folk känner sig smarta medan de ser på filmen. Explainer utvecklar filmen tillsammans med er, så att det verkligen blir den slags film som kommer att skapa intresse och engagemang hos er målgrupp. Då kommer intresserade besökare inse att de kommer förstå kunskapen och vilja delta.

Informationsfilm som reklamfilm

En informationsfilm, eller infomercial, är en slags reklamfilm som berättar hur saker fungerar. Konferensen handlar om klimatförändringarna, vårt elbehov eller A.I, ämnen som intresserar många. Samtidigt handlar det om komplicerade saker som kan vara svåra att greppa. Genom att skapa en infomercial, en informationsfilm som berättar om både konferensen och själva ämnet, skapar du ett engagemang och förväntan. Du gör både reklam för konferensen samtidigt som du får blivande besökare att känna sig intelligenta och delaktiga. Det finns få saker som får oss människor så intresserade av något som när vi upplever att vi förstår något svårt, att vi är smarta och invigda i svårare kunskap. Det är den känslan som en informationsfilm från Explainer ger.