Vetenskapen bakom transplantationer

I följande text hittar du mer information om vetenskapen bakom transplantationer. Generellt finns det tre typer av transplantationer, autolog transplantation, allogen transplantation och så kallad kedjetransplantation. Nedan kan du läsa mer om alla tre former av transplantation och deras vanligaste användningsområden.

Autolog transplantation

Den här formen av transplantation kan också liknas vid en återvinningscentral. Metoden går ut på att patienten återanvänder något från sin egen kropp, men det flyttas till ett problemområde. Exempelvis kan det röra sig om vävnad eller celler som flyttas från ett ställe i patientens kropp till ett annat.

En vanlig form av autolog transplantation är olika former av hårtransplantation, där patienten flyttar hårceller från en del av kroppen till en annan del av kroppen. På det sättet är risken för avstötning minimal och det uppstår sällan svåra komplikationer. En hårtransplantation är dessutom ett beprövat och säkert sätt att få tillbaka sitt hårsvall på. Det finns förstås olika typer av hårtransplantationer också, bland annat hårtransplantationer som innebär ett kirurgiskt ingrepp kontra den metod enbart består av sprutor.

Kirurgisk hårtransplantation och PRP

Båda formerna utgår från samma grundtanke, att ta något från en del av patienten och flytta det till en annan del av patienten, så kallad autolog transplantation. Det kirurgiska ingreppet vid en hårtransplantation syftar till att flytta hårsäcksgrupper från patientens donationsområde till patientens problemområde med hjälp av kirurgi. Exempelvis kan hårsäckar från patientens bakhuvud flyttas till patientens hårfäste. Patienten får bedövning innan hårsäckarna plockas ur och förflyttas till sitt nya område.

Att metoden fortfarande klassas som ett kirurgiskt ingrepp beror på att hårteknikerna använder kirurgi för att plocka ut hårsäckarna som ska flyttas. Förr användes ännu mer kirurgi vid hårtransplantation, då plockades en hel hudremsa ut ur donationsområdet istället för att enbart flytta hårsäckarna från ett område till ett annat.

En annan vanlig form av hårtransplantation som används idag kallas i folkmun för ”vampyrbehandling”. Den här formen är baserad på injektioner istället för kirurgi. Här injiceras plasma med tillväxtfaktorer direkt in i problemområdet. Plasman som injiceras kommer från patientens eget blod, därav namnet vampyrbehandling. Behandlingen inleds med att blodprover tas från patienten och plasmat med tillväxtfaktorer utvinns ur det.

Andra former av transplantation

Som nämnt i inledningen finns det andra former av transplantation än autolog transplantation. Två andra vanliga former av transplantation är allogen transplantation och kedjetransplantation.

Kedjetransplantation används oftast om en patient behöver transplantera både hjärta och lungor samtidigt. Eller om en patient får hjärta och lungor samtidigt och sedan i sin tur kan donera vidare exempelvis ett hjärta. Förr var den här formen av transplantation vanligare, men i takt med att tekniken för operationer har blivit bättre krävs det inte längre att hjärta och lungor transplanteras samtidigt.

Den allra vanligaste formen av transplantation för organ eller vävnad som flyttas från en människa till en annan kallas för allogen transplantation. Exempelvis är njurtransplantation en form av allogen transplantation. Den levande donatorns njure transplanteras till patienten och ersätter en skadad njure. Blodtransfusion är ett annat liknande exempel eller när en del av ett organ transplanteras från en donator till en patient.