Världsutställningar – framtid och vetenskap

Den första världsutställningen ägde rum 1851. Den skedde i London och anledningen var att man ville lyfta fram den tidens forskning, och tekniska uppfinningar. Denna utställning var internationell och blev en slags vetenskaplig brytpunkt för Europa när den besöktes av över 6 miljoner människor. Utställningen blev startskottet för det så kallade expo-mediet, som förekommer även idag i olika sammanhang.

Påverkade både kulturlivet som vetenskapsvärlden

Via världsutställningarna har man velat visa upp teknikens utveckling likväl som ett modernt samhälle, med arkitektur och nya trender inom kulturlivet. Utställningarna kunde vara alltifrån hela städer som visades upp till montrar och konferenser. Ofta har industrins utveckling stått i fokus. Det som fram tills idag präglat utställningarna har varit framtidsoptimism och tanken på utveckling av våran civilisation. Några kända världsutställningar är:

Londonutställningen 1851

Den allra första världsutställningen hölls i Hyde Park i London och deltog gjorde över 14 000 utställare från 94 länder. Målgruppen för utställningen var medelklassen och de mer privilegierade i samhället. Olika moderna varor ställdes ut i olika avdelningar och England hade strax över halva ytan av utställningsområdet till sitt förfogande. Och Sverige fanns med på denna första världsutställning och fick uppmärksamhet för sina järnprodukter vilka man visade upp. Idag syns spåren överallt efter denna första världsutställning som satte startskottet för en ökad kommunikation mellan företag över hela världen. Idag är sådan kommunikation vardagsmat vilket det inte var 1851. Idag använder man enkelt mobiltjänster som företagsvänliga Telness för billiga och effektiva abonnemang.

Världsutställning 1900 i Paris

Som ett sätt att fira 1800-talets tekniska framgångar och påskynda utvecklingen av 1900-talet, ordnades världsutställningen 1900 i Paris. Några av de stora inslagen var invigningen av Eiffeltornet, Rulltrappor och ljudfilm.

New York World’s Fair 1939

Bara ett halvår innan andra världskriget bryter ut arrangeras världsutställningen i New York. Utställningen är uppdelad i transport, livsmedel, kommunikation, samhällsstyre, produktion, hälsa och vetenskap. Temat för utställningen var ”Att bygga morgondagens värld” vilket i efterhand känns lite svart ironiskt, när andra världskriget faktiskt stod i dörren. Besökarna fick bland annat prova på en ”tidsresa” till 1960. Man kunde även prova på att ringa kostnadsfritt vart man önskade i hela USA. Utanför Sveriges paviljong detta år stoden en jättelik Dalahäst, och det svenska bidraget gick annars i hemslöjdades tecken.

Expo 58 Bryssel

I den belgiska huvudstaden Bryssel gick Belgiens tolfte världsutställning av stapeln 1958. Det var den första utställningen efter andra världskriget och mer än 42 miljoner människor kom på besök och temat handlade framförallt om fred och försoning.

Expo 2000 Hannover

På världsutställningen mitt i milleniumskiftet kunde besökarna åka en gondolbana över mässområdet i Tyska Hannover. Motto löd ”Mensch, Natur und Technik – Eine neue Welt entsteht” vilket på svenska översätts till ”Människa, natur och teknik – en ny värld uppstår”.