Tips för talare

För den som har ambitionen att tala på en vetenskapskonferens är det viktigt att känna till att det inte räcker att vara expert på sitt ämne. Man behöver också vara expert på att presentera sitt ämne och kommunicera det till åhörarna på ett engagerat sätt. Det gäller att fånga deras intresse. Enligt talekonstens urtida regler är det en fullkomlig dödssynd för en talare att vara tråkig. Det innebär inte att man ska berätta vitsar på ett forcerat sätt. Att vara insatt i talekonstens hemligheter är något som i allra högsta grad gäller för de föredragshållare som är inbjudna att tala under världens största vetenskapskonferens Association of American Advancement of Science, AAAS. Där kräver arrangören att de forskare som antas till eventet även är begåvade med retorisk skicklighet. Vilket mången deltagare tackar för.

 

Vikten av att vara engagerad
Oavsett vilken personlighet man har kan alla hålla intressanta och engagerande presentationer. Med brasklappen – om det görs på rätt sätt.

Till grunderna hör att vara väl förberedd och att ens föredrag har ett tydligt budskap. Bäst går det naturligtvis då man är intresserad av det man talar om. Självklart kommer man långt med ett trevligt bemötande av sin publik för att presentation ska bli bra. Om talare dessutom ansträngt sig med att skapa struktur i talet, vad och när något ska sägas blir framgången ännu större. På så vis kommer publiken lyssna mer intensivt och därför ha lättare att komma ihåg både budskapet och talaren. Det gäller att ta plats på scenen.

De talare som är engagerade i sitt ämne och som har förmågan att kommunicera med publiken på ett passionerat sätt blir sällan tråkiga att lyssna till.

Sedan är det av vikt att sluta i tid och att visa respekt för publiken.Tips för talare 1

 

Spontana kommentarer
Oväntade frågor kan dyka upp från åhörarna. Då är det bra att ha förberett sig mentalt på att så kan ske. Genom att delta i en workshop i improvisationsteater kan ens förmåga att tackla frågor man inte förberett sig på skärpas. Det kan i sin tur leda till att man slipper ”frysa” och tappa tråden i sitt anförande för att man inte är tillräckligt tränad.

 

Retorikkurs
Eftersom talekonsten, retoriken, är ett hantverk kan det också den retoriska förmågan tränas. Retorik handlar om konsten att kommunicera och påverka människor. För den som önskar slipa sina retoriska förmågor kan en kurs i retorik varmt rekommenderas.