Society for Neuroscience

När vetenskapliga konferenser ska nämnas är det svårt att undgå Society for Neuroscience – SFN – och deras årliga möten. Här samlas nämligen de bästa och mest framstående forskarna för att diskutera de senaste fynden och ge en överblick över forskningsläget inom neurovetenskap idag. Eftersom området är av stort intresse för forskare inom alla områden – liksom en stor del av den vetenskapligt intresserade allmänheten – följs konferensen noga av hundratusentals betraktare. För den som inte har fått en inbjudan till själva konferensen går den att följa på nätet i form av livesända föredrag och rapporter från talare.

Neurovetenskap är det akademiska området som rör hjärnans inre, vilket gör att det är en grundbult i all vetenskaplig forskning. Utan neurovetenskap hade vi inte kunnat behandla en rad olika sjukdomar som uppkommer i hjärnan – däribland Alzheimers. Eftersom hjärnan styr vårt beteende inom en rad olika områden riktas blickarna till den neurovetenskapliga konferensen också från intresserade psykologer och filosofer. Kärnan i konferensen hör dock den neurovetenskapliga forskningen till, där de senaste forskningsresultaten presenteras. Eftersom det kommer talare från alla världsdelar är det ett fruktbart tillfälle att utbyta idéer som annars inte når fram till olika kulturer.

Speaker at Business Conference and Presentation.

Numera är konferensen ett evenemang som lockar tusentals besökare. 2016 kommer antal konferensdeltagare att vara uppe i otroliga 30 000, som kommer att husera i San Diego Convention Center i USA. Dit kommer neurovetenskapsmän och -kvinnor från hela världen för att ta del av intressanta presentationer. Många av dem är professorer som är erkända inom sina discipliner, vilket gör att det är ett utmärkt tillfälle för yngre doktorander och studenter att se de allra bästa i verkligheten.

Eftersom forskningen är central på alla vetenskapskonferenser är det årliga mötet för Society for Neuroscience ett tillfälle för forskare att släppa sina nya artiklar. Det betyder att det finns över 15 000 olika vetenskapliga artiklar som alla syftar till att bidra till forskningsområdet på ett eller annat sätt. Även om du inte hinner läsa allihop lär du hitta en eller två som faller dig i smaken. Om du behöver behandla mycket information i ditt arbete – oavsett om det är vetenskapliga resultat eller löneadministration – kan du gå en excelkurs för att utveckla dina kunskaper.