Konferenser i ergonomi

Ergonomi blir ett allt viktigare ämne i dagens samhälle, eftersom vi tillbringar allt mer tid framför datorer eller framför ett skrivbord. Detta har gjort att de problem som tidigare framförallt drabbade de som hade ett kontorsarbete, som musarm, huvudvärk och ryggont, nu även drabbar de med andra yrken. Det är därför viktigt att utveckla kunskaperna om ergonomi på arbetsplatser såväl som för privatpersoner, och det finns flera vetenskapliga konferenser som riktar in sig på just hur man ska göra det. På dessa konferenser träffas kunniga i området och utbyter erfarenheter och nya upptäckter i fältet ergonomi.

En av de ergonomikonferenser som anordnas årligen är International Congress on Occupational Health, ICOH. Den hölls mellan den 31 maj och den 5 juni 2015, vilket var den 31 upplagan av den årliga konferensen. ICOH hölls i Seoul i Korea, och under de sex dagarna hann deltagarna med både tal, symposium, gruppdiskussioner och föredrag, och hann dessutom bekanta sig med Koreas kultur. Varje kväll anordnades nämligen ett socialt evenemang, till exempel en galamiddag, och en av kvällarna var en så kallad ”koreansk kväll”. Det är denna typ av aktiviteter som gör internationella vetenskapskonferenser givande inte bara för vetenskapens framsteg, utan också på en personlig nivå för de individuella forskarna.Computer_Workstation_Variables_cleanup

Ergonomikonferenser arrangeras världen över, och detta var bara ett exempel. Andra konferenser i ergonomi som arrangerats tidigare är IEA i Melbourne i Australien mellan den 9 och 14 augusti 2015, och, lite närmare Sverige, NOVO Symposium i Köpenhamn i Danmark mellan den 6 och 7 november 2014.

Även om du ska arrangera en konferens som inte handlar om ergonomi, är det ofta ett uppskattat inslag att ha ett föredrag om ekonomi. Forskare är ju en yrkesgrupp som tillbringar mycket tid böjda över papper eller en datorskärm på ett skrivbord, och då är det viktigt att ha rätt arbetsställning för att man inte ska få problem och värk senare i livet. De som man kan bjuda in för att hålla föredraget är till exempel manuella terapeuter som kiropraktorer och naprapater. Om du letar efter en naprapat i Stockholm för din konferens kan du gå in på Varden.se.