ESOF

År 2004 var Stockholm platsen för EuroScience Open Forum som då var första gången det var ett öppet event. EuroScience Open Forum är en mångvetenskaplig konferens där tusentals forskare, politiker och journalister deltar. Vid större event av den här karaktären kan det vara bra med hörapparat i Stockholm och för all del även i annan värdstad.

Man skulle kunna säga att EuroScience Open Forum är Europas svar på Association of American Advancement of Science, AAAS. Fast till skillnad från AAAS är Euroscience öppen för alla. Det vill säga ESOF är öppet för alla. Det vill säga allt från forskare, vetenskaps administratörer, beslutsfattare, lärare, doktorander, postdocs, ingenjörer, industrialister till allmänheten. Även uppfinnare och innovatörer är då också välkomna att delta.

Därmed kan man konstatera att ESOF är öppen för alla som är intresserade av de kopplingar vetenskap och teknik har till samhället och dess medborgare.

 

Euroscience
Euroscience är den den organisation som grundande EuroScience Open Forum. EuroScience Open Forum grundades tillsammans med Europas forskarsamhälle år 1997. Euroscience verkar för stöd och främjande av vetenskap och teknik i över hela Europa.

 

Eventet EuroScience Open Forum
Eventet EuroScience Open Forum går av stapeln vartannat (jämnt) år. Som tidigare nämnts var Stockholm värd år 2004. Köpenhamn var värdstad år 2014. År 2016 är det Manchester i Storbritannien som står som värd för EuroScience Open Forum.

Eventet som går av stapeln i någon europeisk huvudstad, samlar intressenter från många vägar. Alla som på något sätt är engagerade i vetenskap och teknik i Europa deltar.ESOF 2

 

Andra aktiviteter
Förutom det stora eventet EuroScience Open Forum anordnar Euroscience andra möten av internationell karaktär fast även mindre, regionala evenemang. Till agendan hör även att publicera Euroscience ståndpunkter i den rådande debatten kring vetenskap och teknik. Med de möjligheter Internet medför kan man diskutera vetenskap med en offentlig agenda.