Anordna en minnesvärd konferens

Många forskare åker på flera konferenser om året. Som arrangör av en vetenskapskonferens vill man naturligtvis att besökarna ska se tillbaka på just ens egen konferens med kära minnen, och inte att det evenemang man slitit hårt för att arrangera bara ska försvinna i mängden. Här nedan följer några tips som kan vara bra att ha i åtanke för att verkligen sticka ut bland årets konferenser.conference-table-593355_640

En av de främsta sakerna som man tar med sig från en konferens, förutom de människor man träffar där, är ofta talarna. För att skapa ett bestående intryck är det därför viktigt att satsa på i alla fall en riktigt bra, fängslande talare, och göra honom eller henne till huvudnumret på konferensen. Det kan vara en ledande expert inom sitt område, eller någon som inbjuder till skratt. Det viktigaste är att det är en fängslande talare, som deltagarna kommer att prata om och minnas.

Minst lika viktigt som talarna är platsen som konferensen är förlagd till. Forskare tillbringar nästan all sin tid i sterila laboratoriemiljöer eller akademiska salar. Se därför till att bjuda dem på något ovanligt, till exempel en konferens i en vildmarksstuga eller i slottsmiljö. Se också till att ha en aktivitet inplanerad som passar lokalerna; en konferens är ju inte bara ett tillfälle att lyssna på föreläsningar och lära av varandra, utan också för att socialisera och ha roligt. Om konferensen hålls i vildmarken, anordna en vilddjurssafari; om den hålls i ett slott, arrangera en tidstypisk 1700-talsmiddag med tillhörande kläder. Varför inte välja ett tema för hela konferensen? Genom att överraska deltagarna med något oväntat kommer skratten att följa, och om det är något man minns, är det stunder då man har haft roligt.

Om du är egen företagare, inom forskning eller någon annan bransch, vet du att det kan vara svårt att hinna med konferenser och andra nätverkstillfällen på grund av allt arbete med företaget. Något som kan bidra till att frigöra mer tid är att låta Fakturino hjälpa dig med factoring. På det sättet får du mindre pappersarbete och administration att ta hand om, och kan åka på de minnesvärda konferenser som anordnas istället!