AAAS

AAAS står för Association of American Advancement of Science som är världens största vetenskapskonferens. AAAS är även världens största sammanslutning av vetenskapsmän.

Inom ramen för AAAS är 120 000 medlemmar organiserade. Man ger även ut den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Science.

 

En icke vinstdrivande organisation
AAAS är en internationell icke – vinstdrivande organisation. Man arbetar hängivet för att främja vetenskapen och dess utveckling till gagn för alla.

 

AAAS konferenser
Under en konferens som anordnas av Association of American Advancement (AAAS) deltar 1000-tals personer. År 2014 hölls forskarsammankomster inom inte mindre än 24 olika ämnen. Hela 5500 personer deltog. Utav dessa var 800 journalister eller kommunikatörer som arbetade inom forskning. Man ledde ett 30-tal välbesökta presskonferenser.

Omkring 60 procent av de konferensbidrag som skickas in antas efter noggrann granskning och höga krav ställs på retorisk skicklighet på de forskare som antas till ett event som anordnas av AAAS. Den välrenommerade skådespelaren Alan Alda ägnar sig att träna forskare med hjälp av improvisationsteater för att de ska bli bättre föreläsare.AAAS 2

 

Tidskriften Science är en amerikansk fackvetenskaplig tidskrift som ges ut av American Tidskriften Science ges ut av Association for the Advancement of Science, AAAS.

Man har givit ut denna mycket prestigefyllda tidskrift sedan 1880. Man ger ut den en gång per vecka. Man har runt 130 000 prenumeranter. Fast antalet läsare beräknas vara runt miljonen.

Till Science huvudsakliga innehåll hör artiklar om naturvetenskaplig forskning. De handlar om allt från rådande forskningsläge till olika nyheter på området och forskningspolitik. Man söker täcka alla grenar av naturvetenskapen. Dock lägger särskild vikt vid biologi och andra livsvetenskaper.

Som sagt Science är en prestigefylld tidskrift och det är inte alldeles lätt att få en artikel publicerad. Kraven är höga särskilt då en införd artikel ges uppmärksamhet genom publiceringen och att det därför kan leda till karriärsprång. Inte ens 10 % av de mottagna artiklarna publiceras. Före det att publicering kan ske genomgår alla insända artiklar en peer review. Om än det är svårt att tränga igenom det nålsögat, föreligger inga som helst krav på medlemskap i AAAS för att få en artikel publicerad i Science.