WMSCI

WMSCI står för World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Det är en årligt återkommande vetenskaplig konferens som de flesta år hålls i Florida i USA i juli. Konferensens fokus är tvärvetenskaplighet och de sammankopplingar som finns mellan ämnena systemvetenskap, cybernetik och informatik. Bakom konferensen står International Institute of Informatics and Systemics.

Konferensen hölls för första gången år 1995 i Baden-Baden i Tyskland. Då kallades den ISAS (Information Systems Analysis and Synthesis), och ungefär 50 rapporter presenterades. Två år senare fick konferensen stöd från World Organization of Systems and Cybernetics, och ändrade då sitt namn till det nuvarande. Förkortningen för konferensen var dock till en början det något lättare SCI, men eftersom denna förkortning sammanföll med Scientific Citation Index lade man år 2005 till WM till förkortningen, som alltså blev WMSCI.people-545549_640

Konferensen är numera en slags paraplykonferens eller multikonferens, eftersom flera mindre, smalare konferenser sker i samband med WMSCI. Konferensen har således växt på många sätt sedan 1995, och 2004 hade den hela 900 deltagare.

Konferensen har fått utstå en hel del kritik, som framförallt baserar sig på att de forskningsrapporter som skickas in till konferensen, för att presenteras där, accepteras utan att de granskas först. Detta blev särskilt uppmärksammat då tre dataingenjörer vid MIT, Jeremy Stribling, Daniel Aguayo och Maxwell Krohn, utvecklade ett datorprogram, SCIgen, som kunde skriva forskningsrapporter. Rapporterna såg mycket seriösa ut, med illustrationer och källor, och de var helt grammatiskt korrekta, men meningarna var bara nonsens. De skickade in en rapport som deras program skapat till konferensen, med titeln Rooter: A Methodology for the Typical Unification of Access Points and Redundancy, och rapporten accepterades. De hade med andra ord kunnat åka till konferensen och presentera denna nonsensrapport. Sedan dess har konferensen därför ändrat sin policy, och från och med 2006 accepteras bara rapporter som har granskats. Författarna till de rapporter som accepteras har också tillgång till kommentarerna från de granskare som rekommenderade deras rapport.

Om du någon gång har besökt Florida för att gå på konferensen eller bara för att turista, och blev så kär att du skulle vilja bo där permanent, kan Crown Relocations hjälpa dig med alla praktiska detaljer med att flytta till USA.